Er was eens …

Om de achtergrond en motivatie achter Natura Pellets te begrijpen, moeten we teruggaan naar de oprichting van Biofin, onze start-up, die in 2015 gecreerd werd. Zonder de wereld te willen veranderen, is het voor ons belangrijk om zin te geven aan onze acties. Gezien de samenstelling en de expertise van ons team, sprak het voor zich om dit in de sector van de hernieuwbare energie te doen.

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

We bevorderen het gebruik van houtpellets, die tijdens hun verbranding als biomassa-energie gebruikt worden, als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.

De pellet experts

Gedurende onze groei hebben we verschillende soorten en producten van pellets ontwikkeld en dat uit een verscheidenheid aan hout, zonnebloem, olijfpulp, …. Deze voortdurend evoluerende lijst heeft ons in staat gesteld om een grote expertise te verwerven met betrekking tot de productie en toepassingen van pellets.

Strijd tegen de opwarming van de aarde.

We willen deze gecumuleerde ervaring benutten voor een andere zaak die ons ook dierbaar is: de dieren. Toen we ons van de rampzalige ecologische impact van dierenstrooisel bewust werden, leek het ons noodzakelijk om een product aan te bieden dat ons basis DNA van respect voor het milieu kon respecteren. Bovendien is een plantaardig strooisel vanuit het oogpunt van de gezondheid veel beter voor de dieren. Dit leidt ons tot het creëren van Natura Pellets. Het verhaal gaat verder!